Folium Study No1
Folium Study No1

12x12 (2 tiles), collage on mirror

2018

Folium Study No1
Folium Study No1

12x12 (2 tiles), collage on mirror

2018

Folium Study No1
Folium Study No1

12x12 (2 tiles), collage on mirror

2018

Folium Study No1
Folium Study No1
Folium Study No1
Folium Study No1

12x12 (2 tiles), collage on mirror

2018

Folium Study No1

12x12 (2 tiles), collage on mirror

2018

Folium Study No1

12x12 (2 tiles), collage on mirror

2018

show thumbnails